← wstecz

Komunikat ws. postępowania sanacyjnego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 03 marca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt X GR 3/16 postanowił:

  1. otworzyć postępowanie sanacyjne Hawe Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000108425;
  2. odebrać zarząd własny dłużnikowi;
  3. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje Spółka Akcyjna (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000546300);
  4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego;
  5. oddalić wniosek Dłużnika o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa Dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;

Pouczenie:

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a Wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Podstawa prawna:

art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978).

Informacja uzupełniająca zarządcy:

Kancelaria „PMR Restrukturyzacje” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż bieżące informacje dotyczące przebiegu postępowania sanacyjnego zamieszczane będą na stronie internetowej www.pmr-restrukturyzacje.pl w zakładce „Postępowania”.

 
Kontakt
Close

Serwis www.hawetelekom.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.hawetelekom.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „polityce prywatności”.

Zamknij