Zarząd HAWE Telekom w dniu 16 maja 2018 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli HAWE Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej.

 

Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia HAWE Telekom poprzez wykreślenie konwersji wierzytelności na udziały w HAWE Telekom. Zamiast konwersji wierzytelności na udziały HAWE Telekom, dłużnik –dokona spłaty 100% kwoty głównej wierzytelności w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w zaktualizowanych propozycjach układowych dłużnika.

 

Aktualizacja propozycji układowych jest efektem zakończenia negocjacji z grupą wierzycieli, którzy aktywnie uczestniczyli w ustalaniu warunków przyjęcia układu. W opinii Zarządu HAWE Telekom zwiększą one poparcie dla propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd w toku trwającego właśnie procesu głosowania, w którym wszyscy wierzyciele mają wskazać te najkorzystniejsze pod względem finansowym i prawidłowym pod kątem prawnym.

 

W załączeniu:

 

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie oceny propozycji układowych złożonych przez Dłużnika i Radę Wierzycieli – przedstawiam dwie opinie prawne sporządzone przez Pana prof. UO dr hab. Rafała RAMUSA , Kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administarcji Uniwersytetu Opolskiego w temacie przedmiotowych propozycji układowych.

Z poważaniem
Wiesław Ostrowski

ZARZĄDCA
ht@w-ostrowski.pl
W załączeniu:

 

HAWE Telekom na Nowym Jedwabnym Szlaku w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
Nowy styk DWDM pomiędzy HAWE Telekom i białoruskim NTEC

HAWE Telekom i białoruska firma NTEC (National Traffic Exchange Center) uruchomiły na granicy polsko – białoruskiej, w rejonie Brześcia, styk światłowodowy działający w oparciu o technologię DWDM. To kolejny po Frankfurcie nad Menem międzyoperatorski punkt styku w ofercie polskiej firmy, który zwiększy możliwości w zakresie obsługi ruchu internetowego oraz świadczenia usług transmisji danych dla klientów operatorskich oraz korporacyjnych Spółki. W opinii Zarządu HAWE Telekom inwestycja ta umożliwi pozyskanie nowych kontraktów wśród przedsiębiorstw zainteresowanych transferem danych w relacji Europa Zachodnia – Europa Wschodnia – Azja.

Nowy punkt styku z firmą NTEC umożliwia uruchamianie kanałów transmisyjnych o przepływnościach do n x 400 Gbps. Inwestycja była możliwa dzięki uruchomieniu na całej sieci HAWE Telekom nowego systemu DWDM – Huawei OSN 8800 najnowszej generacji. System umożliwia między innymi automatyczne przełączanie kanałów w warstwie optycznej na drogi zapasowe oraz wykrywanie i precyzyjne lokalizowanie uszkodzeń włókien światłowodowych w sieci liniowej poprzez wykonywanie pomiarów OTDR w czasie rzeczywistym.

NTEC to przedsiębiorstwo państwowe Republiki Białoruś, założone w celu rozwoju nowoczesnej sieci transmisji danych poprzez implementację nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyciąganie w tym obszarze krajowych i zagranicznych inwestycji oraz podnoszenie jakości i obniżanie kosztów świadczonych usług transmisji danych. NTEC zapewnia szeroki zakres usług zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Firma jest jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Republice Białoruś, którzy działają na skalę międzynarodową. Jest obecna we wszystkich segmentach rynku usług telekomunikacyjnych. Usługi są oparte na uruchomionej w 2013 r. szybkiej sieci szkieletowej DWDM w tym m.in: obsługa ruchu tranzytowego, łącza międzynarodowe, dostęp do zasobów globalnego Internetu.

„Organizacja interkonektów z sieciami partnerów w krajach ościennych jest ważnym elementem naszej strategii rozwoju, która pozwala nam lepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów, zarówno na Białorusi, jak i za granicą. Łączność z centrami danych we Frankfurcie jest bardzo ważna dla nas i dla naszych klientów. Testy łączy przebiegły wzorowo. Oczekujemy szybkiej komercjalizacji nowej infrastruktury.”- komentuje Siergiej Budionny, Wicedyrektor ds. technicznych firmy NTEC.

„Po uruchomieniu w marcu br. węzła we Frankfurcie nad Menem to nasza kolejna inwestycja, z którą wpisujemy się w program budowy Nowego Jedwabnego Szlaku w zakresie m.in. rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Dla HAWE Telekom to szansa na zdobycie nowych klientów zainteresowanych m.in. transferem danych w relacji Europa Zachodnia – Europa Wschodnia – Azja. Jestem przekonany, że w perspektywie długoterminowej wpłynie to pozytywnie na pozycję rynkową, ale przede wszystkim kondycję finansową firmy.”- komentuje Dominik Drozdowski, Wiceprezes Zarządu HAWE Telekom.

HAWE Telekom świadczy usługi w oparciu o własną Ogólnopolską Sieć Światłowodową HAWE o długości ponad 4 tys. km. Obejmują one sprzedaż i dzierżawę rurociągu teletechnicznego
i włókien światłowodowych, usługi transmisji danych, dostępu do sieci Internet, kolokacji oraz usług nadzoru i serwisu sieci.

Wśród Klientów HAWE Telekom znajdują się zarówno liderzy rynku telekomunikacyjnego: najwięksi operatorzy krajowi w tym operatorzy sieci telefonii komórkowych oraz operatorzy międzynarodowi jak również liczne firmy z grona lokalnych ISP i CTV. Dzięki wielu światłowodowym stykom transgranicznym, HAWE Telekom jest największym polskim dostawcą usług telekomunikacyjnych na potrzeby tranzytu międzynarodowego.

 

Propozycje układowe Dłużnika z 20-12-2017Szanowni Państwo,
działając jako Zarządca HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ul. Nulla 2, KRS 0000108425, NIP 6910202318, REGON 004052152 wobec prawomocnego Postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 11 stycznia 2018 roku sygn. akt X GRs 1/16, w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem informuję, że głosowanie nad układem HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Jednocześnie wskazuję, że mają Państwo możliwość oddania głosu na piśmie.

Mając to na uwadze w załączeniu przedstawiam Państwu informację o podziale na kategorie interesów, opinię zarządcy o możliwości wykonania układu wraz z informacją o wynikach testu prywatnego wierzyciela, sprawozdanie zarządcy z wykonania planu restrukturyzacyjnego, informację o sposobie głosowania i stosowne pouczenie, treść testu prywatnego wierzyciela sporządzoną przez AUDYTEL SA, wyciąg z raportu z wyceny przedsiębiorstwa sporządzonego przez AUDYTEL SA, kopię propozycji układowych Rady Wierzycieli z dnia 14 grudnia 2016 roku, kopię propozycji układowych Dłużnika z 20 grudnia 2017 roku, kartę do głosowania z informacją o sposobie głosowania i stosowne pouczenie. Ponadto informuję, że wszystkie materiały prócz testu prywatnego wierzyciela i raportu z wyceny przedsiębiorstwa zostały do Państwa wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Proszę o oddanie głosu w terminie do 25 maja 2018 roku – szczegóły w załączonym materiale.
Z poważaniem
Zarządca HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Wiesław Ostrowski

 

Pliki do pobrania:

 

Aktualizacje:

 

Multimedia Polska zacieśnia współpracę z HAWE Telekom

Kolejne łącze 100G w ogólnopolskiej magistrali światłowodowej HAWE

 HAWE Telekom i Multimedia Polska podpisały umowę, na mocy której jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej oraz usług telekomunikacyjnych wydzierżawił od HAWE Telekom międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G. Realizacja kontraktu nastąpiła po szczegółowych testach wydajności sieci światłowodowej. Spółki liczą na dalszy rozwój współpracy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca pomiędzy HAWE Telekom i Multimedia Polska dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są kolejne umowy, tym razem na dzierżawę pasma w ogólnopolskiej magistrali światłowodowej HAWE. Jedną z zakontraktowanych i wdrożonych usług jest międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G.

HAWE Telekom wprowadziła do swojego portfolio produktów łącza o przepływności 100G m.in. dzięki prowadzeniu projektu wdrożenia nowego systemu transmisyjnego DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) zakupionego w lutym 2017 r. od koncernu Huawei za kwotę 2,4 mln USD. Prace modernizacyjne obejmują 4 tys. km ogólnopolskiej sieci światłowodowej należącej do HAWE Telekom. Dzięki realizacji projektu, który jest na ukończeniu przepustowość sieci HAWE Telekom zwiększy się do 8Tbs.

„Dotychczasowa wieloletnia współpraca pomiędzy naszymi firmami dotyczy głównie dzierżawy od HAWE Telekom włókien światłowodowych w szeregu relacji międzymiastowych. HAWE Telekom od lat świadczy swoje usługi na najwyższym poziomie. Jestem przekonany, że usługi dzierżawy pasma 100G w sieci HAWE będą spełniały wszystkie nasze oczekiwania. Testy zakupionych usług przebiegły wzorowo. Liczymy na dalszy rozwój współpracy. – komentuje Jacek Głaz , dyrektor Departamentu Planowania Sieci  Multimedia Polska.

„Z Grupą Kapitałową Multimedia Polska współpracujemy od 2009 roku, jest to jeden z naszych kluczowych Klientów. Zakup i projekt związany z wdrożeniem nowego systemu DWDM na całej naszej ogólnokrajowej magistrali światłowodowej pozwoli nam dynamicznie poszerzać nasze portfolio produktów i usług, w tym między innymi oferowanie łączy o przepływności 100G, 200G, a nawet 400G. Głęboko wierzę, że rok 2018 będzie rokiem dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy Multimedia Polska a HAWE Telekom.” – komentuje Dominik Drozdowski, wiceprezes HAWE Telekom.

Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym, dostarczającym  telewizję cyfrową z wideo na żądanie (VoD), szerokopasmowy internet stacjonarny i mobilny, usługi telefonii stacjonarnej i mobilnej klientom indywidualnym i biznesowym.

HAWE Telekom jest pierwszym w Polsce operatorem świadczącym usługi wyłącznie innym operatorom telekomunikacyjnym („Carrier’s carrier”). Kieruje swoją ofertę do operatorów sieci telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, dostawców Internetu – wszystkich operatorów nowoczesnych sieci światłowodowych.

HAWE Telekom świadczy usługi w oparciu o własną Ogólnopolską Sieć Światłowodową HAWE. Obejmują one sprzedaż i dzierżawę rurociągu teletechnicznego i włókien światłowodowych, usługi transmisji danych, dostępu do sieci Internet, kolokacji oraz usług nadzoru i serwisu sieci.

Wśród Klientów HAWE Telekom znajdują się zarówno liderzy rynku telekomunikacyjnego: najwięksi operatorzy krajowi w tym operatorzy sieci telefonii komórkowych oraz operatorzy międzynarodowi jak również liczne firmy z grona lokalnych ISP i CTV. Dzięki wielu światłowodowym stykom transgranicznym, HAWE Telekom jest największym polskim dostawcą usług telekomunikacyjnych na potrzeby tranzytu międzynarodowego.

 

HAWE TELEKOM uruchamia specjalną ofertę dla Specjalnych Stref Ekonomicznych

Polska spółka chce wspomóc firmy działające w SSE w zakresie cyberbezpieczeństwa

 HAWE Telekom uruchomiła specjalną ofertę swoich usług dla Specjalnych Stref Ekonomicznych. Polska spółka chce wspomóc firmy inwestujące na tych terenach w zakresie transferu danych z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci światłowodowej także za granicę, przyśpieszeniem dostępu do Internetu oraz usług związanych z serwisem lokalnych sieci telekomunikacyjnych. Oferta została skierowana do wszystkich 14 SSE. W opinii Zarządu HAWE Telekom oferowane usługi w znaczący sposób mogą zwiększyć bezpieczeństwo telekomunikacyjne przedsiębiorstw i firm działających na terenie SSE.

W portfolio usług oferowanych przez HAWE Telekom znajdują się usługi dzierżawy transmisji danych w tym między innymi łącza nx10G oraz nx100G, usługi dedykowanych sieci VPN w oparciu o sieć IP MPLS, usługi szerokopasmowego dostępu do zasobów sieci Internet, usługi dzierżawy i sprzedaży kabli, włókien światłowodowych i kolokacji wzdłuż Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (OSŚ HAWE) oraz usługi wyspecjalizowanego serwisu światłowodowych sieci telekomunikacyjnych. Jest to pierwsza i jak dotąd jedyna tak kompleksowa oferta na polskim rynku operatorskim.

Do wszystkich 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych wystosowaliśmy propozycję współpracy na preferencyjnych warunkach. Liczymy szczególnie na kontrakty z firmami działającymi w strefach zlokalizowanych we wschodniej Polsce, gdzie zapowiadane są liczne inwestycje w rozbudowę  m.in. infrastruktury telekomunikacyjnej. Mamy nadzieję , że nasze usługi zwiększą atrakcyjność tych stref dla biznesu. Oferujemy wykorzystanie naszej ogólnopolskiej sieci światłowodowej zarówno w zakresie transferu danych u nas w kraju, ale także poza granice Polski. Jednym z podstawowych celów naszej oferty jest zwiększenie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego samych stref, ale przede wszystkim firm tam działających.  To jeden z najważniejszych aspektów działania nowoczesnych przedsiębiorstw w dobie coraz częstszych ataków cyberprzestępców.” – komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu HAWE Telekom.

Ogólnopolska Sieć Światłowodowa HAWE Telekom o długości prawie 4000 km składa się z dwóch pierścieni (ringów) tworzących magistralę teletransmisyjną okalającą całe terytorium Polski. OSŚ HAWE Telekom jest siecią szkieletową, która jest uzupełniona infrastrukturą dostępową w wielu regionach Polski. Na całej magistrali światłowodowej HAWE Telekom zostały wybudowane węzły regeneracyjne rozmieszczone co 60-70 km, w których zainstalowano urządzenia aktywne umożliwiające dostarczanie usług do mniejszych miejscowości leżących na całej trasie naszej sieci. Ogólnopolska Sieć Światłowodowa HAWE posiada odgałęzienia do granic: Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Czech.

 HAWE Telekom jest pierwszym w Polsce operatorem świadczącym usługi wyłącznie innym operatorom telekomunikacyjnym („Carrier’s carrier”). Kieruje swoją ofertę do operatorów sieci telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, dostawców Internetu – wszystkich operatorów nowoczesnych sieci światłowodowych.

HAWE Telekom świadczy usługi w oparciu o własną Ogólnopolską Sieć Światłowodową HAWE. Obejmują one sprzedaż i dzierżawę rurociągu teletechnicznego i włókien światłowodowych, usługi transmisji danych, dostępu do sieci Internet, kolokacji oraz usług nadzoru i serwisu sieci.

Wśród Klientów HAWE Telekom znajdują się zarówno liderzy rynku telekomunikacyjnego: najwięksi operatorzy krajowi w tym operatorzy sieci telefonii komórkowych oraz operatorzy międzynarodowi jak również liczne firmy z grona lokalnych ISP i CTV. Dzięki wielu światłowodowym stykom transgranicznym, HAWE Telekom jest największym polskim dostawcą usług telekomunikacyjnych na potrzeby tranzytu międzynarodowego.

 

PMR Restrukturyzacje S.A. – Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp z o.o. w restrukturyzacji informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje,  zapytania i wnioski kierowane do Sędziego Komisarza lub Sądu przed którym prowadzone jest postępowanie sanacyjne, winny mieć formę zwykłą pisemną i winny być dla swej skuteczności składane na biurze podawczym sądu lub przesyłane za pośrednictwem operatorów pocztowych przesyłkami rejestrowanymi.

Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej może skutkować brakiem wywołania skutków w postępowaniu.

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 03 marca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt X GR 3/16 postanowił:

  1. otworzyć postępowanie sanacyjne Hawe Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000108425;
  2. odebrać zarząd własny dłużnikowi;
  3. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje Spółka Akcyjna (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000546300);
  4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego;
  5. oddalić wniosek Dłużnika o zezwolenie na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa Dłużnika w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu;

Pouczenie:

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a Wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Podstawa prawna:

art. 237 ust. 1 w zw. z art. 290 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015 poz. 978).

Informacja uzupełniająca zarządcy:

Kancelaria „PMR Restrukturyzacje” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż bieżące informacje dotyczące przebiegu postępowania sanacyjnego zamieszczane będą na stronie internetowej www.pmr-restrukturyzacje.pl w zakładce „Postępowania”.

 

Exatel S.A. jest wiodącą spółką telekomunikacyjną należącą w 100% do GK PGE – największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.
Długość sieci światłowodowej łącznie z zasobami PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA – wynosi przeszło 30 000 km. Operator posiada bezpośrednie połączenia z ponad 50 operatorami zagranicznymi oraz punkty styku z partnerami ze wszystkich krajów sąsiadujących z Polską.

www.exatel.pl

 

HAWE Telekom podpisała umowę dzierżawy włókien światłowodowych w relacjach przygranicznych z czołowym polskim operatorem telekomunikacyjnym Exatel S.A..

Exatel S.A. jest wiodącą spółką telekomunikacyjną należącą w 100% do GK PGE – największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.
Długość sieci światłowodowej łącznie z zasobami PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA – wynosi przeszło 30 000 km. Operator posiada bezpośrednie połączenia z ponad 50 operatorami zagranicznymi oraz punkty styku z partnerami ze wszystkich krajów sąsiadujących z Polską.

Mamy nadzieję, że niniejsza umowa będzie początkiem zacieśniania współpracy w zakresie udostępniania zasobów infrastruktury teletechnicznej HAWE Telekom.

www.exatel.pl

 

Datagroup jest wiodącym ukraińskim operatorem telekomunikacyjnym. Dysponuje siecią światłowodową o długości 21.000 km. Firma rozpoczęła działalność operatorską w roku 2000 i oferuje pełny zestaw usług sieci stacjonarnej dla osób fizycznych, klientów korporacyjnych i operatorów. W ukraińskim rynku klientów korporacyjnych osiąga udział w wysokości 40%. Szczególnie silną pozycję ma również na rynku usług satelitarnych i międzyoperatorskich.

www.datagroup.ua

 

HAWE Telekom Sp. z o.o. pozyskała nowego Klienta – ukraińską firmę Datagroup. Umowa obejmuje dostarczenie przez HAWE systemu transmisyjnego o długości ponad 1.600 km od granicy polsko-ukraińskiej przez Kraków, Pragę i Norymbergę do Frankfurtu nad Menem. Na terenie Polski system bazuje na Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE, a na terenie Czech i Niemiec na zasobach sieciowych pozyskanych przez HAWE od partnerów zagranicznych. Nowatorskie usługi typu „alien wavelength” umożliwią firmie Datagroup uruchomienie kanałów transmisji danych o przepływności 100 Gb/s, wykorzystywanych do obsługi ruchu do Chin z najniższym dostępnym na rynku opóźnieniem RTD.

Nowa umowa stanowi kolejny krok w realizacji przez HAWE Telekom strategii aktywnego udziału w międzynarodowych projektach obsługujących ruch tranzytowy na kierunku wschód-zachód.

Datagroup jest wiodącym ukraińskim operatorem telekomunikacyjnym. Dysponuje siecią światłowodową o długości 21.000 km. Firma rozpoczęła działalność operatorską w roku 2000 i oferuje pełny zestaw usług sieci stacjonarnej dla osób fizycznych, klientów korporacyjnych i operatorów. W ukraińskim rynku klientów korporacyjnych osiąga udział w wysokości 40%. Szczególnie silną pozycję ma również na rynku usług satelitarnych i międzyoperatorskich.

www.datagroup.ua