Aktualności

Aktualizacja propozycji układowych HAWE Telekom

Zarząd HAWE Telekom w dniu 16 maja 2018 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli HAWE Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej.   Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia HAWE Telekom poprzez wykreślenie konwersji wierzytelności na udziały w HAWE Telekom. Zamiast konwersji wierzytelności na udziały HAWE Telekom, dłużnik –dokona spłaty 100% kwoty głównej wierzytelności w ratach, zgodnie z zasadami określonymi w zaktualizowanych propozycjach układowych dłużnika.   Aktualizacja propozycji układowych jest … Czytaj dalej

 

Komunikat Zadządcy w sprawie restrukturyzacji – opinie prawne

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie oceny propozycji układowych złożonych przez Dłużnika i Radę Wierzycieli – przedstawiam dwie opinie prawne sporządzone przez Pana prof. UO dr hab. Rafała RAMUSA , Kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Wydziale Prawa i Administarcji Uniwersytetu Opolskiego w temacie przedmiotowych propozycji układowych. Z poważaniem Wiesław Ostrowski ZARZĄDCA ht@w-ostrowski.pl W załączeniu: Opinia prawna dot. propozycji układowych RW Opinia prawna dot. propozycji układowych Dłużnika

 

HAWE Telekom na Nowym Jedwabnym Szlaku w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Nowy styk DWDM pomiędzy HAWE Telekom i białoruskim NTEC

HAWE Telekom na Nowym Jedwabnym Szlaku w zakresie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Nowy styk DWDM pomiędzy HAWE Telekom i białoruskim NTEC HAWE Telekom i białoruska firma NTEC (National Traffic Exchange Center) uruchomiły na granicy polsko – białoruskiej, w rejonie Brześcia, styk światłowodowy działający w oparciu o technologię DWDM. To kolejny po Frankfurcie nad Menem międzyoperatorski punkt styku w ofercie polskiej firmy, który zwiększy możliwości w zakresie obsługi ruchu internetowego oraz świadczenia usług transmisji danych dla klientów operatorskich oraz korporacyjnych Spółki. W opinii Zarządu HAWE Telekom inwestycja ta umożliwi pozyskanie nowych kontraktów wśród przedsiębiorstw zainteresowanych transferem danych w relacji Europa Zachodnia – … Czytaj dalej

 

Głosowanie nad układem – informacja dla wierzycieli HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Propozycje układowe Dłużnika z 20-12-2017Szanowni Państwo, działając jako Zarządca HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ul. Nulla 2, KRS 0000108425, NIP 6910202318, REGON 004052152 wobec prawomocnego Postanowienia Sędziego – komisarza z dnia 11 stycznia 2018 roku sygn. akt X GRs 1/16, w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem informuję, że głosowanie nad układem HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Jednocześnie wskazuję, że mają Państwo możliwość oddania głosu na piśmie. Mając to na uwadze w załączeniu przedstawiam Państwu informację o podziale na kategorie interesów, opinię zarządcy o … Czytaj dalej

 

Multimedia Polska zacieśnia współpracę z HAWE Telekom

Multimedia Polska zacieśnia współpracę z HAWE Telekom Kolejne łącze 100G w ogólnopolskiej magistrali światłowodowej HAWE  HAWE Telekom i Multimedia Polska podpisały umowę, na mocy której jeden z największych w Polsce operatorów telewizji kablowej oraz usług telekomunikacyjnych wydzierżawił od HAWE Telekom międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G. Realizacja kontraktu nastąpiła po szczegółowych testach wydajności sieci światłowodowej. Spółki liczą na dalszy rozwój współpracy. Podobnie jak w latach ubiegłych, współpraca pomiędzy HAWE Telekom i Multimedia Polska dynamicznie się rozwija. Potwierdzeniem tego są kolejne umowy, tym razem na dzierżawę pasma w ogólnopolskiej magistrali światłowodowej HAWE. Jedną z zakontraktowanych i wdrożonych usług jest międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności … Czytaj dalej

 

HAWE TELEKOM uruchamia specjalną ofertę dla Specjalnych Stref Ekonomicznych

HAWE TELEKOM uruchamia specjalną ofertę dla Specjalnych Stref Ekonomicznych Polska spółka chce wspomóc firmy działające w SSE w zakresie cyberbezpieczeństwa  HAWE Telekom uruchomiła specjalną ofertę swoich usług dla Specjalnych Stref Ekonomicznych. Polska spółka chce wspomóc firmy inwestujące na tych terenach w zakresie transferu danych z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci światłowodowej także za granicę, przyśpieszeniem dostępu do Internetu oraz usług związanych z serwisem lokalnych sieci telekomunikacyjnych. Oferta została skierowana do wszystkich 14 SSE. W opinii Zarządu HAWE Telekom oferowane usługi w znaczący sposób mogą zwiększyć bezpieczeństwo telekomunikacyjne przedsiębiorstw i firm działających na terenie SSE. W portfolio usług oferowanych przez HAWE Telekom znajdują … Czytaj dalej

 

Komunikat dot. wniosków w postępowaniu sanacyjnym

PMR Restrukturyzacje S.A. – Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Hawe Telekom Sp z o.o. w restrukturyzacji informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje,  zapytania i wnioski kierowane do Sędziego Komisarza lub Sądu przed którym prowadzone jest postępowanie sanacyjne, winny mieć formę zwykłą pisemną i winny być dla swej skuteczności składane na biurze podawczym sądu lub przesyłane za pośrednictwem operatorów pocztowych przesyłkami rejestrowanymi. Przesyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej może skutkować brakiem wywołania skutków w postępowaniu.

 

Komunikat ws. postępowania sanacyjnego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 03 marca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt X GR 3/16 postanowił: otworzyć postępowanie sanacyjne Hawe Telekom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000108425; odebrać zarząd własny dłużnikowi; wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Żuławy oraz zarządcę w osobie PMR Restrukturyzacje Spółka Akcyjna (numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000546300); wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), … Czytaj dalej

 

Współpraca HAWE Telekom i Exatel SA

HAWE Telekom podpisała umowę dzierżawy włókien światłowodowych w relacjach przygranicznych z czołowym polskim operatorem telekomunikacyjnym Exatel S.A.. Exatel S.A. jest wiodącą spółką telekomunikacyjną należącą w 100% do GK PGE – największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Długość sieci światłowodowej łącznie z zasobami PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA – wynosi przeszło 30 000 km. Operator posiada bezpośrednie połączenia z ponad 50 operatorami zagranicznymi oraz punkty styku z partnerami ze wszystkich krajów sąsiadujących z Polską. Mamy nadzieję, że niniejsza umowa będzie początkiem zacieśniania współpracy w zakresie udostępniania zasobów infrastruktury teletechnicznej HAWE Telekom. www.exatel.pl

 

Nowa droga transmisyjna z Ukrainy do Frankfurtu

HAWE Telekom Sp. z o.o. pozyskała nowego Klienta – ukraińską firmę Datagroup. Umowa obejmuje dostarczenie przez HAWE systemu transmisyjnego o długości ponad 1.600 km od granicy polsko-ukraińskiej przez Kraków, Pragę i Norymbergę do Frankfurtu nad Menem. Na terenie Polski system bazuje na Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE, a na terenie Czech i Niemiec na zasobach sieciowych pozyskanych przez HAWE od partnerów zagranicznych. Nowatorskie usługi typu „alien wavelength” umożliwią firmie Datagroup uruchomienie kanałów transmisji danych o przepływności 100 Gb/s, wykorzystywanych do obsługi ruchu do Chin z najniższym dostępnym na rynku opóźnieniem RTD. Nowa umowa stanowi kolejny krok w realizacji przez HAWE Telekom … Czytaj dalej

 

Umowa z S-Net

HAWE Telekom podpisała z krakowską spółką S-NET umowę długoletniej dzierżawy włókien światłowodowych w modelu IRU oraz usług serwisowych o wartość około 3mln zł. S-NET Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Spółka świadczy usługi dostępu do Internetu, transmisji danych, tranzytu ruchu oraz telefonii IP w oparciu o swoją ogólnopolską sieć światłowodową. S-NET posiada kilkaset kilometrów sieci światłowodowej w Krakowie oraz lokalne węzły w Katowicach, Łodzi i Warszawie. Dzięki własnym Data Center, zlokalizowanym w Krakowie oraz Warszawie, oferuje swoim klientom usługi kolokacji, hostingu oraz utrzymania serwerów dedykowanych. Od 2014 roku Spółka aktywnie działa … Czytaj dalej

 

Infrastruktura HAWE Telekom w Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

HAWE Telekom podpisała umowę ze spółką  RedClover na długoletnią dzierżawę kanalizacji teletechnicznej o wartości około 2,5 mln zł. Spółka RedClover, która jest dostawcą oraz integratorem rozwiązań IT/Telco dla sektora telekomunikacyjnego, zakłada wykorzystanie przedmiotowej infrastruktury między innymi do realizacji projektu budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej (NSSD). W ramach tego programu unijnego zostanie wybudowana  sieć na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego i prowadzony jest przez gminę Drohiczyn. W ramach sieci nadbużańskiej zostanie wybudowana infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu o długości ponad 400 km kabla światłowodowego, 387 punktów PIAP oraz 100 aktywnych punktów dystrybucyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania operatorem NSSD … Czytaj dalej

 
 
Kontakt
Close

Serwis www.hawetelekom.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.hawetelekom.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „polityce prywatności”.

Zamknij