Nasi klienci

Exatel SA

Exatel S.A. jest wiodącą spółką telekomunikacyjną należącą w 100% do GK PGE – największego w Polsce przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku.
Długość sieci światłowodowej łącznie z zasobami PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA – wynosi przeszło 30 000 km. Operator posiada bezpośrednie połączenia z ponad 50 operatorami zagranicznymi oraz punkty styku z partnerami ze wszystkich krajów sąsiadujących z Polską.

www.exatel.pl

 

Datgroup

Datagroup jest wiodącym ukraińskim operatorem telekomunikacyjnym. Dysponuje siecią światłowodową o długości 21.000 km. Firma rozpoczęła działalność operatorską w roku 2000 i oferuje pełny zestaw usług sieci stacjonarnej dla osób fizycznych, klientów korporacyjnych i operatorów. W ukraińskim rynku klientów korporacyjnych osiąga udział w wysokości 40%. Szczególnie silną pozycję ma również na rynku usług satelitarnych i międzyoperatorskich.

www.datagroup.ua

 

S-NET

S-NET Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej. Spółka świadczy usługi dostępu do Internetu, transmisji danych, tranzytu ruchu oraz telefonii IP w oparciu o swoją ogólnopolską sieć światłowodową. S-NET posiada kilkaset kilometrów sieci światłowodowej w Krakowie oraz lokalne węzły w Katowicach, Łodzi i Warszawie. Dzięki własnym Data Center, zlokalizowanym w Krakowie oraz Warszawie, oferuje swoim klientom usługi kolokacji, hostingu oraz utrzymania serwerów dedykowanych. Od 2014 roku Spółka aktywnie działa na rynku usług cloud computingu.

www.s-net.pl

 

Sitel Sp. z o.o.

Sitel Sp. z o.o. rozpoczął działalność telekomunikacyjną w 2005r. Realizując kolejne cele i etapy budowy sieci światłowodowej połączyli ważniejsze ośrodki miejskie na Śląsku z głównymi węzłami w Katowicach i Warszawie.

W kolejnych latach firma konsekwentnie realizowała kolejne cele rozbudowując sieć rozszerzając jej zasięg. W tym samym czasie udało pozyskać się zaufanie największych operatorów telekomunikacyjnych w tym operatorów GSM a tym samym przekonać do wysokiego poziomu usług.

www.sitel.net.pl

 

DialTelecom

DialTelecom jest jednym z pierwszej trójki największych operatorów telekomunikacyjnych działających na rynku czeskim.

Od daty założenia w 2000 roku firma nieustannie rozwija sieć telekomunikacyjną oraz swoje usługi między innymi poprzez szereg udanych przejęć. Portfolio świadczonych usług skłąda się min z: tranzytu i terminacji usług głosowych, hurtowej i abonenckiej transmisji danych, dostępu do sieci Internet oraz usług hostingowych świadczone na bazie własnej sieci optycznej o długości 4600 kilometrów (ok. 120.000 km światłowodów) w Czechach, 110 km (ok. 5400 km światłowodów) na Słowacji i 185 kilometrów tras światłowodowych z ok. 12000 km światłowodów sieci metropolitarnych (min. Praga). DialTelecom posiada własne drogi optyczne do jednego z głównych Centrów Kolokacji w Europie tj. Equinix – Frankfurt nad Menem.

www.dialtelecom.cz

 

INEA S.A.

Spółka INEA S.A. jest największym alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym w Wielkopolsce,
który świadczy zaawansowane usługi telekomunikacyjne w oparciu o sieci światłowodowe, w tym sieci NGN (New Generation Network) oraz szerokopasmową sieć bezprzewodową w technologii WiMAX w najnowszym standardzie IEEE 802.16e. INEA jest jedną z pięciu największych sieci kablowych w kraju, a z usług korzysta ponad 170 tys. gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, wielkopolskich szkół i urzędów.

www.inea.pl

 

BITĖ

Firma jest częścią BITE Group, jednej z największych grup telekomunikacyjnych w krajach bałtyckich, której właścicielem jest fundusz Mid Europa Partners. Bite Lietuva konsekwentnie realizuje strategię stałego unowocześniania swojej oferty bezprzewodowej transmisji danych, co przekłada się m.in. na rosnące zapotrzebowanie na połączenia międzynarodowe. Od 2003 r. usługi głosowe świadczone przez firmę wspierane są poprzez partnerstwo z Vodafone – największym operatorem mobilnym na świecie.

www.bite.lt

www.bitegroup.net

 

RETN

RETN to międzynarodowy ISP i operator telekomunikacyjny, o silnej pozycji na rynku rosyjskim. Działa od 2002 roku. Jest operatorem sieci DWDM o długości ponad 18 000 km. Jest obecny w 27 internetowych punktach (w tym PLIX), co stawia go na jednym z czołowych miejsc na świecie. Sieć IP RETN (AS9002) posiada połączenia z ponad 550 innymi sieciami.

www.retn.net

 

Cogent Communications

Cogent Communications to międzynarodowy ISP i operator telekomunikacyjny, notowany na giełdzie NASDAQ pod symbolem CCOI. Firma jest właścicielem jednej z największych globalnych sieci szkieletowych Internetu (AS174), o długości ponad 85 tysięcy kilometrów, łączącej ponad 3800 systemów autonomicznych w 31 krajach. Dysponuje również 43 centrami kolokacyjnymi zlokalizowanymi w USA i Europie.

www.cogentco.com

 

GTS

GTS to jeden z największych w Polsce alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych, o ugruntowanej pozycji, notowany w prestiżowych rankingach rynkowych. Firma świadczy nowoczesne i zintegrowane usługi telekomunikacyjne dla firm oraz instytucji. Ponad 7 tysięcy klientów biznesowych GTS – w tym duże polskie oraz zagraniczne korporacje, placówki administracji publicznej oraz małe i średnie firmy ze wszystkich niemal branż. GTS świadczy usługi na terenie całego kraju. Firma jest częścią działającego w Europie Centralnej operatora telekomunikacyjnego GTS Central Europe.

www.gts.pl

 

TK Telekom

TK Telekom jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym. Świadczy usługi dla biznesu, administracji, operatorów telekomunikacyjnych, kolei i klientów indywidualnych. Spółka zarządza jedną z największych teleinformatycznych sieci w Polsce, na którą składa się 6 tys. km kabli światłowodowych i 22 tys. km kabli miedzianych. Sieć łączy ponad 300 miejscowości oraz setki instytucji, przedsiębiorstw i domów.

www.tktelekom.pl

 

MNI TELECOM

MNI Telecom jest operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach struktur Grupy Kapitałowej MNI SA, medialnej spółki notowanej na GPW. Obsługują kilkaset tysięcy abonentów, w tym w dużej części użytkowników usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, praktycznie na terenie całego kraju. Oprócz usług szerokopasmowego Internetu w technologiach od światłowodowej po radiową, świadczą usługi internetu mobilnego, telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej. Nowością w portfolio MNI Telecom jest usługa cyfrowej telewizji, wprowadzona na wybranych obszarach sieci.

mnitelecom.pl

 

TOYA

TOYA Sp z o.o. – piąty pod względem wielkości (jeden z największych, z wyłącznym udziałem kapitału polskiego) operator telewizji kablowej w Polsce. Dostarcza telewizję cyfrową, Internet i telefonię do 160 tysięcy mieszkań w sześciu miastach Polski. W skład Grupy TOYA wchodzą: TOYA Sp z o.o., Program lokalny TV TOYA nadaje od 1997 r., TOYA Studios, Klub Wytwórnia, Łąkowa 29, Film Hotel.

www.toya.net.pl

 

Level 3

Level 3 jest amerykańską firmą telekomunikacyjną o zasięgu międzynarodowym świadczącą usługi z zakresu transmisji danych, dostępu do Internetu, kolokacji, a także transmisji głosowych i video. Level 3 działa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych oraz 22 krajów w Europie świadcząc swoje usługi dla 6-ciu z pośród pierwszej dziesiątki największych na świecie firm telekomunikacyjnych.

www.level3.com

 

BELTELECOM

Beltelecom (RUE) jest narodowym operatorem telekomunikacyjnym Republiki Białorusi. Beltelecom oferuje transmisję danych za pośrednictwem publicznych komutowanych sieci oraz dostęp do międzynarodowych i krajowych zasobów w Internecie. Firma posiada infrastrukturę telekomunikacyjną obejmującą terytorium całego kraju, sieci światłowodowe i sieci szkieletowe do realizacji połączeń do krajów sąsiednich.

www.beltelecom.by

 
DLC

Data Logistics Center (DLC)

Data Logistics Center (DLC) jest wiodącym litewskim operatorem telekomunikacyjnym, związanym z branżą energetyczną. Sieć DLC oparta jest na światłowodach zainstalowanych przy liniach wysokiego napięcia. Na jej podstawie firma świadczy usługi krajowej i międzynarodowej transmisji danych. DLC dysponuje również punktami styku zlokalizowanymi na granicach Litwy, umożliwiającymi połączenia z operatorami krajów ościennych.

 

Polska Telefonia Cyfrowa S.A.

T-Mobile jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. PTC, jako pierwszy polski operator, wprowadziła na rynek m.in. pakietową transmisję danych GPRS, zademonstrowała technologię UMTS i video-rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego, udostępniła klientom technologię HSDPA i HSPA+ umożliwiającą bezprzewodową szerokopasmową transmisje danych. W chwili obecnej operator obsługuje blisko 13,2 mln klientów; obejmuje swoim zasięgiem niemal 100% powierzchni i mieszkańców kraju.

www.t-mobile.pl

 

POLKOMTEL S.A.

Polkomtel S.A. jest pionierem we wprowadzaniu na polski rynek innowacyjnych usług wykorzystujących technologię GSM: m.in. jako pierwszy zaoferował swoim klientom przesyłanie wiadomości MMS, możliwość odsłuchiwania SMS, przesyłanie danych w technologiach GPRS i EDGE.

www.plus.pl

 

NETIA S.A.

Największy alternatywny dostawca szerokopasmowego Internetu i usług głosowych w Polsce. Świadczy stacjonarne usługi telekomunikacyjne w całym kraju. Netia ma stałe i dominujące miejsce na polskim rynku telekomunikacyjnym. Świadczą o tym osiągnięcia firmy oraz konsekwentnie realizowana strategia.

netia.pl

 

TELEFONIA DIALOG S.A.

Jeden z największych niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej, dostawca ultraszybkiego i niezawodnego internetu oraz najnowocześniejszych usług multimedialnych. To jedno z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce.

www.dialog.pl

 
aero2

Aero 2 Sp. z o.o.

Celem spółki jest rozwój bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej opartej na najnowszej technologii trzeciej generacji (HSPA+) oraz zwiększenie dostępności szerokopasmowego Internetu mobilnego.

Aero 2 prowadzi zaawansowane prace nad budową sieć w technologii Evolved HSPA (HSPA+).

www.aero2.pl

 

UPC

UPC Polska jako twórca nowoczesnych standardów mediów i telekomunikacji UPC Polska jest wiodącym w Polsce dostawcą potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej. W zasięgu sieci UPC znajduje się ponad 2 miliony polskich gospodarstw domowych, a nowoczesne usługi firmy wybrało już ponad milion klientów.

www.upc.pl

 

Multimedia Polska

Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem kablowym, dostawcą telewizji cyfrowej z wideo na żądanie, internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonu stacjonarnego i mobilFonu. Jest pierwszym operatorem w kraju, który wprowadził cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z licznymi funkcjonalnościami.

www.multimedia.pl

 

VECTRA

Vectra jest ogólnopolskim, drugim pod względem liczby abonentów operatorem kablowym w kraju oraz dostawcą usługi triple play – dostępu do telewizji, internetu i telefonu przez jedno gniazdko abonenckie. Sieć Vectra obejmuje swoim zasięgiem aż 155 miast i dociera do 770 tys. klientów.

www.vectra.pl

 

ATM S.A.

Spółka jest znana w Polsce jako właściciel i operator ogólnopolskiej sieci ATMAN — jest liderem szerokopasmowej transmisji danych, oferującym usługi dostępu do Internetu, kolokacji, hostingu outsourcingu telekomunikacyjnego i innych zaawansowanych usług telekomunikacyjnych o dużej wartości dodanej.

www.atm.com.pl

 

Emitel Sp. z o.o.

Emitel, spółka Grupy Kapitałowej TP, to wiodący operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Krajowy lider w zakresie prac związanych m.in. z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej.

www.emitel.pl

 

Crowley Polska

Crowley Data Poland (CDP) – alternatywny operator telekomunikacyjny, wiodący dostawca usług transmisji danych, usług głosowych oraz dostępu do Internetu dla klientów instytucjonalnych, jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm w branży telekomunikacyjnej.

www.crowley.pl

 

SGT S.A.

SGT S.A. (Śląska Grupa Telekomunikacyjna) z siedzibą w Gliwicach stworzyła interaktywną telewizję cyfrową JAMBOX – Kablówka 3 Generacji. SGT współpracuje z lokalnymi operatorami Internetu, którzy są zainteresowani świadczeniem usług w technologii IPTV w swoich sieciach.

www.sgtsa.pl

 
 
Kontakt
Close

Serwis www.hawetelekom.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.hawetelekom.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w „polityce prywatności”.

Zamknij